 Ganti Nama
 Penetapan PN
 Pisah Harta
 Sengketa Tanah
 Pendaftaran Perkawinan
 Perwalian
 Pengampunan
 Hukum Perdata
– Perkara Hutang Piutang
– Perkara Jual Beli
– Perkara Sewa Menyewa
– Perkara Pinjam Meminjam
– Perkara Melawan Hukum
– Perkara Ingkar Perjanjian (wanprestasi)
 HAKI
– Pelanggaran Hak Cipta
– Pemalsuan Merek
– Pelanggaran Paten Milik Pihak Lain
 Perlindungan Konsumen
– Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen
– Penuntutan Iklan Yang Menyesatkan Konsumen
– Produsen Yang Merugikan Konsumen